"Zrozumienie rzeczy nowych, bierze się z poznania starych.
Różnica między starym i nowym jest kwestią czasu.
Istotne, aby człowiek we wszystkim miał niezmącony umysł".
Droga: któż przejdzie ją prosto i dobrze ?

                                             Gichin Funakoshi

SHOTOKAN KARATE - 松涛館空手1. Nigdy nie zapominaj, że w karate najważniejszy jest szacunek. Uczeń winien mieć szacunek dla nauki, innych uczniów, a także życia, które należy traktować z wielką czcią. Szacunek jest tą wartością, która odróżnia człowieka od okrutnego zwierzęcia.

2. Karate nie uderza pierwsze.
Ta najbardziej znana maksyma Funakoshiego wyryta jest na jego nagrobku. Należy ją rozumieć zarówno dosłownie ("kiedy masz kłopoty, zablokuj atak przeciwnika, lecz nie oddawaj ciosu; raczej pozwól, aby przeciwnik pokonał się sam"), jak i w znaczeniu metaforycznym ("Cierpliwość i hart ducha są celem tych uczniów , którzy poszukują prawdziwej natury karate").

3. Karate kształtuje prawość.
Bycie szczerym wobec siebie samego przynosi korzyść całemu społeczeństwu.

4. Zanim poznasz innych, poznaj siebie samego.
Funakoshi nauczył się tej zasady od swego mistrza Azato: "Gdy dobrze znasz siebie i swojego wroga, nigdy nie przegrasz".

5. Znacznie ważniejszy od treningu fizycznego jest trening duchowy.
Jest to inna wersja zasady "technika nie czyni człowieka, to człowiek tworzy technikę".

6. Otwórz swój umysł i pozwól mu płynąć.
Tej wskazówki mistrz zen, Takuan (1573-1645) udzielił wielkiemu szermierzowi Munenoriemu Yagyu (1571-1646). Kiedy pozwolisz, żeby twój umysł zamarł, tym samym tracisz zdolność do reagowania. Idealnym stanem umysłu jest swobodny i bezpośredni przypływ myśli.

7. Przyczynami nieszczęścia są nieuwaga i zaniedbanie.
Większość wypadków w życiu spowodowana jest niedostateczną uwagą i zwykłym lenistwem. Dlatego też adepci karate muszą być stale czujni. Funakoshi pozostawał zawsze czujny: kiedy skręcał za róg , kiedy otwierał drzwi, a nawet kiedy jadł pałeczkami.

8. Kararte należy praktykować w każdym miejscu i o każdej porze.
Prawdziwy trening karate odbywa się wszędzie i trwa dwadzieścia cztery godziny na dobę.

9.
Nauka karate trwa całe życie.
Zbliżając się do końca swoich dni, osiemdziesięcioletni Funakoshi powiedział o pewnym ruchu, który ćwiczył ponad sześćdziesiąt lat: "Nareszcie to umiem!". Podobno na łożu śmierci Funakoshi ciągle powtarzał kata w swoim umyśle, starając się je doskonalić.

10. Wszystko, czego doświadczasz, stanowi przejaw karate i odkrywa przed tobą cudowną prawdę.
Drugą część tej zasady można przetłumaczyć jako: "karate jest esencją życia".

11. Karate jest jak wrząca woda; jeśli jej dostatecznie nie podgrzewasz, stygnie.
Funakoshi mawiał swoim uczniom: "Nieobecność na jednym treningu niweczy osiągnięcia ostatnich trzech".

12. Nie myśl o zwycięstwie.
Myśl o tym, aby nie przegrać. Jest duża różnica między pragnieniem zwycięstwa za wszelką cenę, a chęć obrony. Postawa brawury i lekkomyślności prowadzi do destrukcji, zaś w drugim przypadku rozwijamy zdrowy rozsądek i podejmujemy rozważne działania.

13. Reaguj na każdy ruch przeciwnika.

14. Walkę prowadź w sposób naturalny.
W sytuacji ataku ćwiczący powinien zachowywać się naturalnie, zmieniając i przystosowując własne ruchy do ruchów przeciwnika, nigdy zaś nie wymuszając siłą ostatecznego rezultatu walki.

15. Swoich rąk i stóp używaj jako ostrych mieczy.
Stosując się do tej zasady, ćwiczący nie tylko zamieniają ręce i nogi w śmiertelną broń, ale uświadamiają sobie, jak straszliwym dysponują potencjałem.

16. Przekraczając próg domu, stajesz twarzą w twarz z dziesięcioma tysiącami wrogów.
To kolejna maksyma, która podkreśla konieczność zachowania czujności w każdej chwili i nie przesądzania z góry ostatecznego rozwiązania.

17. Jako początkujący, ucz się różnych pozycji walki, jako zaawansowany polegaj na swojej naturalnej postawie.
Dla początkującego nauka wielu rożnych pozycji jest bardzo ważna, bo stanowią one podstawę do dalszego rozwoju na drodze karate. Ostatecznie jednak ćwiczący musi pójść dalej i tak opanować ciało, żeby mógł przyjąć najwłaściwszą i najbardziej naturalną postawę.

18. Kata należy zawsze wykonywać poprawnie; w prawdziwej walce zdarzają się błędy.
Kata wykonuje się głównie po to, aby rozwijać odpowiednie partie mięśni, wyćwiczyć odruchy i wmacniać siły witalne. Wiele, a prawdopodobnie zdecydowana większość z tych ruchów, nigdy nie zostanie wykorzystana w prawdziwej walce, ale należy pamiętać, że kata stanowi podstawowy warunek zwycięstwa.

19. Pamiętaj o swoich słabych i mocnych stronach, ograniczeniach swojego ciała, a także o tym, że jakość wykonywanych przez ciebie technik jest względna.
Tak więc, jeśli dobrze znasz siebie, znajdujesz się na ścieżce prowadzącej do zwycięstwa.

20. Nieustannie pracuj nad swoim umysłem.
Oznacza to ciągłe zgłębianie natury rzeczy; praca ta, w którą zaangażowana jest cała istota ludzka, skoncentrowana jest na usuwaniu wszelkich fizycznych i duchowych przeszkód..


Współpracujemy z: