"Zrozumienie rzeczy nowych, bierze się z poznania starych.
Różnica między starym i nowym jest kwestią czasu.
Istotne, aby człowiek we wszystkim miał niezmącony umysł".
Droga: któż przejdzie ją prosto i dobrze ?

                                             Gichin Funakoshi

SHOTOKAN KARATE - 松涛館空手Na pewno zauważyliście, że w dojo ( sali ćwiczeń ) wszyscy postępują w określony sposób. To reigi - etykieta karate. Postaram się przybliżyć wam sposób w jaki należy zachowywać się przebywając w dojo. Podczas zajęć, uczniowie mają dostęp do dwóch boków sali:

. shimoza
. shimoseki


Są to tzw. strony niższe.Dwie pozostałe strony to:

. kamiza
. joseki


Kamiza jest to strona honorowa, zarezerwowana dla sensei'a ( nauczyciela ). Na tej stronie wisi godło szkoły i często także portret twórcy stylu lub założyciela danej szkoły sztuki walki. Po przeciwnej stronie znajduje się shimoza. Jest to strona, gdzie mogą przebywać uczniowie. Gdy stoicie twarzą zwróconą do kamiza, po waszej lewej stronie znajduje się shimoseki, a po prawej joseki. Dojo jest miejscem zdobywania doskonałości, dlatego należny jest mu szacunek. Wchodząc na salę należy ukłonić się w kierunku jej środka. Wyraża się w ten sposób gotowość przystąpienia do treningu oraz pozdrawia się osoby, które już przebywają na sali. W dojo zabronione są rozmowy oraz chodzenie w niewskazanym kierunku. Na komendę prowadzącego wszyscy uczniowie ustawiają się wzdłuż shimoza według posiadanych stopni wtajemniczenia (od najwyższego do najniższego). Następnie prowadzący zajęcia mówi: musubi-dachi ( pozycja "na baczność" ), joi ( "przygotować się" ), seiza. Po tej ostatniej komendzie nauczyciel siada w siadzie japońskim. Dopiero, gdy on usiądzie uczniowie mogą również usiąść, ale w kolejności posiadanych stopni tzn. najpierw siada osoba z najwyższym stopniem, później stojąca obok itd. Sensei wydaje komendę: mokuso! To japońskie słowo oznacza medytację, koncentrację. Wszyscy zamykają oczy i głęboko oddychają. Wdychają powietrze przez nos uwypuklając przeponę, a następnie wydychają je przez usta. Na komendę mokuso-jame wszyscy otwierają oczy. Nauczyciel obraca się twarzą w stronę kamiza i wypowiada zdanie: shomen ni rei! (ukłon dla godła szkoły). Po ukłonie, obraca się spowrotem w stronę shimoza. Najstarszy stopniem uczeń mówi: sensei-ni-rei! ( ukłon dla nauczyciela ). Po tej komendzie wszyscy wykonują ukłon, ale nie podnoszą się dopóki nauczyciel również nie wykona ukłonu. Dopiero, gdy on się wyprostuje, uczniowie również się prostują. Następnie ta sama osoba mówi: otagai-ni-rei! ( ukłon dla uczniów/współćwiczących ). Wszyscy wykonują ukłon ( z wyjątkiem nauczyciela ). Następnie sensei wstaje do pozycji musubi-dachi, wskazuje ręką na ucznia z najwyższym stopniem i mówi: kiritsu. Po tej komendzie uczeń wstaje i wykonuje ukłon w stronę nauczyciela. Później wskazuje ręką na osoby siedzące wzdłuż shimoza i również mówi kiritsu. Wszyscy stają na baczność i wykonują ukłon w stronę nauczyciela. Koniec części oficjalnej rozpoczęcia treningu. Trening kończy się ceremonią pożegnalną. Porządek ceremoniału jest taki sam jak na początku zajęć. Najważniejszym elementem etykiety są ukłony wykonywane w pozycji stojącej zwane ritsurei.

Kłaniamy się, gdy:


. wchodzimy i opuszczamy dojo ( w kierunku środka sali ).
. prowadzącemu, chcąc się o coś zapytać oraz po wysłuchaniu objaśnień i uwag.
. przed i po każdym ćwiczeniu z partnerem.
. po skończeniu kata.


Współpracujemy z: