"Zrozumienie rzeczy nowych, bierze się z poznania starych.
Różnica między starym i nowym jest kwestią czasu.
Istotne, aby człowiek we wszystkim miał niezmącony umysł".
Droga: któż przejdzie ją prosto i dobrze ?

                                             Gichin Funakoshi

SHOTOKAN KARATE - 松涛館空手Sempai - starszy rangą, wyższy stopniem. Tytuł stosowany wobec instruktora prowadzącego trening, ale posiadającego jeszcze stopień uczniowski. Jeśli jednak zajęcia z daną grupą prowadzi posiadacz stopnia 5 dan, a asystują mu dwaj instruktorzy z 3 dan, to obaj instruktorzy są sempai i nikt więcej, choćby wśród ćwiczących byli jeszcze inni posiadacze czarnych pasów. Tytuł jest wyrazem grzeczności i szacunku nie tyle w odniesieniu do konkretnego stopnia, co do funkcji pełnionej w danej sekcji czy podczas określonych zajęć.

Sensei - mistrz, nauczyciel. Tytuł ten zwyczajowo przysługuje tym posiadaczom stopnia mistrzowskiego, którzy w swojej sekcji pełnią funkcję głównego instruktora. Jeśli w sekcji jest wielu posiadaczy czarnych pasów, tytuł sensei przysługuje najwyższemu rangą. Jeśli jednak każdy z posiadaczy czarnych pasów prowadzi osobną grupę w sekcji, jego uczniowie również zwracają się do niego sensei.
Tytuł jest wyrazem grzeczności i szacunku nie tyle w odniesieniu do konkretnego stopnia, co do funkcji pełnionej w danej sekcji czy podczas określonych zajęć.

Shihan - mistrz, profesor. Tytuł przysługujący karatekom noszącym wysokie stopnie mistrzowskie, zazwyczaj wyższe niż te, które przyznaje się za najwyższą biegłość techniczną. Tytuł ten jest wyrazem uznania za pracę teoretyczną w zakresie karate. Bywa przyznawany najwcześniej po 15 - 20 latach nieustannej działalności szkoleniowej.

age - w góre, wznosić
chudan - środkowy poziom ciała
gedan - poziom dolny, poniżej pasa
gyaku - przeciwny
hidari - lewa, lewy, w lewo
jodan - poziom górny ciała, głowa i szyja
juji - krzyż, krzyżować
keage - wznoszący
kekomi - pchający
mae - w przód, przedni
mawashi - okrężnie
mawate - obrót, zwrot
migi - prawa, prawy
naura - powrót
otoshi - w dół, obniżać, opuszczać
shiho - cztery kierunki, cztery strony
shomen - przód, front
sokumen - strona, bok
soto - od zewnątrz do wewnątrz
tate - od góry do dołu
ura - odwrotnie, przeciwnie
ushiro - w tył, do tyłu
yama - góra
yoko - w bok


Liczebniki :

ichi - 1
ni - 2
san - 3
shi - 4
go - 5
roku - 6
shichi - 7
hachi - 8
ku - 9
ju - 10

 

Strefy :

 

Jodan - poziom górny ciała, głowa i szyja

Chudan - środkowy poziom ciała, od pasa do obojczyków

Gedan - poziom ciała od pasa w dół

Współpracujemy z: