"Zrozumienie rzeczy nowych, bierze się z poznania starych.
Różnica między starym i nowym jest kwestią czasu.
Istotne, aby człowiek we wszystkim miał niezmącony umysł".
Droga: któż przejdzie ją prosto i dobrze ?

                                             Gichin Funakoshi

SHOTOKAN KARATE - 松涛館空手Niewiele jest dyscyplin sportowych, które tak wspaniale wpływają na ogólną sprawność i wydolność fizyczną. Karate mogą uprawiać zarówno dzieci, dorośli, jak również "seniorzy". W trakcie treningu karate angażowane są wszystkie grupy mięśni, zwiększa się znamiennie wydolność fizyczna ( w każdej grupie ćwiczących niezależnie od wieku ). Warunkiem dobrego rozwoju fizycznego i psychicznego jest umiejętne prowadzenie treningów karate przez instruktorów z odpowiednimi kwalifikacjami. Nie ma lepszej formy profilaktyki, a także leczenia wielu chorób układu krążenia, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy, cukrzycy, otyłości i wielu innych schorzeń, jak regularne treningi karate pod okiem odpowiedzialnego trenera. Przystosowanie czynności układu krążenia do wysiłku ma decydujące znaczenie z punktu widzenia zaopatrzenia mięśni w tlen i w substraty energetyczne oraz usuwania z mięśni produktów przemiany materii ( dwutlenku węgla i kwasu mlekowego ) i ciepła wytwarzanego w procesach energetycznych. Czasie wysiłku zwiększa się częstość skurczów serca oraz jego objętość wyrzutowa, a w rezultacie wzrasta objętość minutowa serca. Podczas wysiłków submaksymalnych po 2 - 5 min pracy częstość skurczów serca osiąga stały poziom, na którym utrzymuje się przez dłuższy czas ( od kilku minut do ok. 1 godz. ) W okresie równowagi czynnościowej częstość skurczów serca wykazuje liniową zależność od intensywności pracy i pobierania tlenu. Zmiany czynności serca podczas wysiłku są spowodowane zahamowaniem aktywności nerwów współczulnych serca, wzrostem aktywności nerwów współczulnych oraz zwiększonym dopływem krwi do serca w związku z uciskiem kurczących się mięśni na naczynia żylne. Przepływ obwodowy krwi podczas wysiłku zwiększa się wydatnie w pracujących mięśniach, w mięśniu sercowym i w skórze, natomiast maleje w jelitach, wątrobie, nerkach, śledzionie oraz w nie pracujących mięśniach. Przepływ krwi przez mózg w czasie wysiłku nie zmienia się. Wzrost przepływu przez mięśnie jest spowodowany rozszerzeniem ich naczyń krwionośnych pod wpływem metabolitów uwalnianych z komórek mięśniowych podczas ich skurczów. Ciśnienie tętnicze krwi podczas wysiłku wzrasta proporcjonalnie do obciążenia wskutek zwiększenia objętości minutowej serca i skurczu naczyń tętniczych w niektórych obszarach naczyniowych, głównie w narządach jamy brzusznej i w nie pracujących mięśniach.

                 

Szczególnie duży wzrost ciśnienia tętniczego następuje podczas wysiłku statycznego. Niemal natychmiast po rozpoczęciu pracy fizycznej zwiększa się wentylacja płuc. Zwiększenie wentylacji płuc podczas wysiłku zachodzi przez zwiększenie częstości i głębokości oddechów. Aktywność układu współczulnego podczas wysiłku wzrasta proporcjonalnie do intensywności i czasu trwania pracy. Wzrost aktywności współczulnego układu nerwowego odgrywa dużą rolę w regulacji czynności układu krążenia podczas wysiłków oraz w pobudzaniu uwalniania substratów energetycznych ze źródeł pozamięśniowych, tj. kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej i glukozy z wątroby. Aktywność przywspółczulnego unerwienia serca podczas wysiłku jest hamowana. Podczas wysiłku fizycznego zwiększa się wydzielanie wielu hormonów, m.in. Adrenaliny, glukagonu, hormonu wzrostu, adrenokortykotropiny ( ACTH ), kortyzolu, angiotensyny, aldosteronu i hormonu antydiuretycznego. Hamowane jest natomiast wydzielanie insuliny. Zmiany hormonalne towarzyszące pracy mięśniowej współdziałają w regulacji wysiłkowej przemiany materii i gospodarki wodno - elektrolitowej. Czasie pracy mięśniowej zmniejsza się ilość wydalanego moczu i zwiększa jego zagęszczenie. Zwiększenie aktywności fizycznej prowadzi do zmniejszenia aktywności współczulnej, redukcji masy ciała, obniżenia stężenia insuliny w surowicy ( zmniejszenie insulino - odporności ), wzrostu wytwarzania endorfin i spadku obwodowego napięcia naczyniowego. W trakcie wykonywania regularnych treningów karate spada poziom LDL - cholesterolu ( frakcja zagrożenia miażdżycą ) i zwiększa się HDL - cholesterol ( frakcja chroniąca przed miażdżycą ). Poprawa, do której dochodzi w trakcie programu ćwiczeń fizycznych, prawdopodobnie wynika z wpływu wysiłku na mięśnie szkieletowe, a nie zmian samego mięśnia sercowego. Trening fizyczny powoduje zmniejszenie wytwarzania kwasu mlekowego podczas wysiłków o submaksymalnym natężeniu. Nie są zalecane ćwiczenia izometryczne ( podnoszenie ciężarów, ćwiczenia kulturystyczne ). W trakcie mojej codziennej pracy w Poradni Kardiologicznej pomogłem leczyć wielu chorym ich schorzenia układu krążenia aplikując ćwiczenia fizyczne pod okiem wykwalifikowanych trenerów. Znaczna część pacjentów zdecydowała się ćwiczyć karate. Efekty wielomiesięcznych , a u niektórych wieloletnich treningów, były zdumiewające. Okazało się, że u większości stan zdrowia i samopoczucie istotnie poprawiły się, leki można było wycofać lub znacznie zredukować. Karate jako forma sportu, czy rekreacji ze względu na swój zbawienny wpływ na stan zdrowia fizycznego i psychicznego jest godna polecenia. Młodym ludziom chcącym wyczynowo uprawiać "sporty walki" polecam karate, pod warunkiem, że będą to robić w "dojo" pod opieką instruktora, prowadzącego treningi zgodnie z zasadami fizjologii i anatomii człowieka. Rozsądny i przemyślany trening nikomu nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie, zdrowotnie jest bardzo wskazany.

Lekarz medycyny Piotr Michocki specjalista chorób wewnętrznych.


Współpracujemy z: